B.Ü. K.R.D.A.E METEOROLOJİ LABORATUVARI
Anasayfa / Tarihçe
Tarihçe
Türkiye'de yapılan aletsel meteorolojik gözlemlere ait yazılı kaynaklar ancak 800’lü yılların ortalarına uzanmaktadır. Bu gözlemlere ait sonuç tablolarının yayınlandığı yerlerden bazıları; Annuaire de la Soc. Met. de France, Resume des observations meteorologiques faites de 1856 a 1875 Annuaire, Gazette Medical de Orient dir. Gözlemler tam bir süreklilik arzetmediği gibi ölçüm yerleri ve ortalama alma yöntemleri farklıdır. Bu nedenle mukayese edilebilmeleri oldukça zordur. Kaynaklardan ölçümlerin bir kuruluşa bağlı olmayıp kişisel girişimle yürütüldüğü anlaşılmaktadır.
Türkiye'de telgraf şebekesinin revizyonu çalışmaları sırasında, Mr.Coumbary Fransa'da telgraf şebekesi vasıtasıyla, fırtınaların bir mahalle ulaşmadan önce haber verildiği hakkında bir rapor verdi ve Türkiye'de bir meteoroloji şebekesinin kurulmasını tavsiye etti. Bunun neticesi olarak ülkede bulunan telgraf merkezlerine meteoroloji aletleri dağıtılmıs ve bir meteoroloji gözlem şebekesinin temelleri atılmıştır.
Rasthane-i Amire adı ile ilim tarihimizde yer alan İstanbul Rasathanesi, 1868 yılında Pera caddesi (Bugünün İstiklal Caddesi) üzerinde Della Suda eczanesinin karşısında açılmış olup gözlemler 74 m yüksekliğindeki Pera tepesi üzerinde yapılmakta idi. Kurulan Rasathane önceleri bir astronomi rasathanesi olmayıp bir meteoroloji merkez bürosu idi. Ancak Rasathane 12 Nisan 1909 ( 31 Mart ) ihtilalindeki karışıklıklarda dönemin müdürü tarafından nakledildiği Maçka Topçu Okulunun karşısındaki binada tüm aletleri ile birlikte tahrip edilmistir.
Bu ihtilalden sonra kurulan hükümette Milli Eğitim Bakanı olan Emrullah Efendi 21 Haziran 1910 tarih ve 1076 sayılı yazı ile Fatin Hoca (Gökmen)'yı yeni kurulacak olan Rasathane Müdürlüğüne tayin etmiştir. Fatin Gökmen yaptığı incelemeler sonucunda, İcadiye tepesini (Bugünün Rasathane yeri) Rasathane yeri olarak seçmiştir. O zamanlar İcadiye tepesi çalılıklarla dolu idi Rasathane kagir bir kule ile iki katlı, üç odalı ahşap bir binadan ibaretti. Fransa'dan Prof. Angot ile temasa geçilerek birinci sınıf bir meteoroloji istasyonu kuruldu ve Temmuz 1911 de gözlemler başlatıldı. Bu gün gözlemler aynı yerde devam etmektedir. Rasathanenin ikinci düzenlenmesi de meteoroloji gözlemleri ile başladı ve 14 yıl boyunca 1925 yılına kadar böylece devam etti. Rasathanenin diğer birimleri bu tarihten sonra kurulmuş ve zamanla Yer ve Gök Bilimleri üzerine -bçalışmalar yapan bir kompleks halini almıştır.
Rasathanenin Meteoroloji birimi, 1929 da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün düzenli gözlemlere başlamasına kadar ülkede meteoroloji ile ilgili gözlem ve tahmin yapan tek kuruluş olma ünvanını korumuştur. Rasathane 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesine bağlandıktan bir süre sonra 1985 yılında birim personel sayısı beş-altı kat arttırılarak bugünkü düzeyine çıkarılmıştır. Birim, 9'u meteoroloji mühendisi 11 personel ile araştırma ve gözlem faaliyetlerini sürdürerek toplumdan gelen meteorolojik bilgi, danışma ve gözlem taleplerini karşılamaya çalışmaktadır.